Hakkımızda

Antakya coğrafi Konumu nedeniyle tarihi boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ve bu sayede de çok zengin bir kültürel mirasa sahip olmuştur. Doğu ile batı kültürünün kesiştiği noktada yer alması nedeniyle sürekli kültürel bir alışveriş söz konusudur. Antakya’da birçok dinden ve inançtan insanlar bir arada yaşamaktadır. Bu kültürel zenginlik toplumsal yaşama, sanata, örf, adet ve […]